News

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สูตรผัก สำหรับผู้ป่วยทั่วไป อาหารปั่นผสม เป็นอาหารสำหรับให้ผู้ป่วยทางสายยางจะต้องเป็นอาหารที่ครบส่วนมีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายและมีความหนืด ความเหลวที่พอดี ไม่เข้มข้นเกินไป เพื่อที่จะได้เคลื่อนเข้าสู่สายยางโดยไม่ติดขัด Continue Reading

News

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้ อาหารสายยาง ผู้ป่วยวิกฤต เป็นผู้ป่วยท้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือการทำงานของระบบร่างกายอาจจะล้มเหลวได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด Continue Reading

News

การเตรียมตัว ก่อนให้ อาหารสายยาง ทางหน้าท้อง ! การใส่สายยางให้อาหารทางหน้าท้อง เป็นการนำสายยางให้อาหารเจาะผ่านทางหน้าท้องเพื่อที่จะได้ให้อาหารผู้ป่วยได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง และเป็นวิธีนี้ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและผู้ป่วยไม่ต้องเสี่ยงต่อการผ่าตัดใหญ่ เพราะขนาดแผลบริเวณหน้าท้องที่ทำการเจาะเพื่อนำสายยางให้อาหารเข้าไป จะยาวเพียง 0.5 เซนติเมตรเท่านั้น Continue Reading

News

ผู้ป่วยติดเตียง ที่ให้อาหารสายยาง มักมีปัญหาสุขภาพตามมา ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จนต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลา หรือในบางกรณีอาจจะพอที่จะขยับตัวเองได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองในเรื่องอื่นๆ ได้เลย โดยอาจมีสาเหตุมากมายที่ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาหรือเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่ว่าจะเป็นภาวะความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคหรือผู้ป่วยอาจจะประสบอุบัติเหตุ Continue Reading